1. Tư vấn hệ thống quản lý hoạt động của Doanh nghiệp nhằm giúp Doanh nghiệp vận hành hiệu quả, khoa học, theo hệ thống để tiết kiệm chi phí, đảm bảo sự phát triển bền vững
a. Trực tiếp hướng dẫn xây dựng tài liệu
– Hệ thống phân quyền nội bộ Công ty
– Hệ thống ủy quyền
– Sơ đồ tổ chức Công ty
– Chức năng, nhiệm vụ các Đơn vị
– Xây dựng các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn công việc của các Đơn vị
– Hướng dẫn xây dựng Bảng mô tả công việc
– Hướng dẫn đo Work load các vị trí công việc nhằm sắp xếp lại công việc khoa học hơn
– Hướng dẫn cách thức các Đơn vị tự kiểm soát công việc thông qua việc phát hành phiếu CAR (Corrective Action Request (sad) Yêu cầu hành động khắc phục.
b. Hướng dẫn cách thức triển khai áp dụng
c. Khi có sự thay đổi về quy mô, cơ cấu tổ chức sẽ hỗ trợ soát xét, chỉnh sửa để ban hành lại phù hợp với thực tế.
2. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
3. Tư vấn chương trình 5S
4. Tư vấn xây dựng KPI theo BSC và OGSM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *